Certyfikowane jednostki badawcze

W warunkach dużego zanieczyszczenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest traktowani urządzeń i rozwiązań instalacyjnych spełniających normy dane w przepisach wchodzących na placu całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych narzędzi w okolicach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w obrębie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i mechanicznego i wszelkich systemów ochrony przeciwwybuchowej, branych w ruchu z inicjatywą morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i punkty kontrolne, które odbywają w okolicach zagrożonych wybuchem. De facto wszystkie urządzenia uważające się w takich strefach powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, również jak wszystka instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy narzędzia oraz sprzęty objęte certyfikacją podzielono na dwie grupy. Do pierwszej zaliczono sprzęt brany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do grupy drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Stanowią toż w szczególności odpylające instalacje ATEX grające na przypadek w sektorze drzewnym lub lakierniczym a wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca siedząca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w środowiskach zagrożonych wybuchami, razem z uregulowaniami zamkniętymi w dyrektywie, powinien być stworzony zgodnie z zawartymi w niej informacjami, co w działalności jest zmierzać do ograniczenia ryzyka wybuchu oraz zwiększenia zakresu bezpieczeństwa ludzi i akcesoriów (oraz środowiska) robiących w warunkach dużego nasycenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.