Czym grozi brak kasy fiskalnej

Razem z ustawą o podatku VAT obowiązek posiadania kasy fiskalnej jest jakikolwiek przedsiębiorca, który odbywa usługi czy robi transakcji na sytuację osób fizycznych i rolników liczących się na bazie ryczałtu. Do celu 2016 roku podatnicy mogą również korzystać z niektórych przywilejów podatkowych, bez potrzeb nabywania kas fiskalnych.

Jak nie ma celu posiadania kasy. Drinkom z przepisów, który zmusza do tyłu 2016 roku, jest przepis traktujący o tym, że przedsiębiorca, którego roczne zbyty w starym roku rozliczeniowym nie przekroczyły 20 tysięcy złotych netto, nie ma obowiązku rejestrowania sprzedaży poprzez wystawianie paragonów fiskalnych. W wypadku firm, które podjęły działalność w toku bycia roku rozliczeniowego, limit 20 tysięcy złotych należy przeliczyć proporcjonalnie do pierwsze miesięcy prowadzenia prac w poszczególnym roku.

Kasa fiskalna - kiedy rozpocząć rejestrację sprzedaży. W latach 2015 - 2016 w programie przedsiębiorstw, jakie pragną płacić paragony, pojawili się kolejni przedsiębiorcy, m.in. warsztaty samochodowe, specjalisty i lekarze stomatolodzy, fryzjerzy i gabinety kosmetyczne, prawnicy lub firmy gastronomiczne, jakie nie robią naszych usług w samolotach. Za wyjątkiem usług gastronomicznych pozostali przedsiębiorcy są obowiązek rozliczania sprzedaży przez kasy fiskalne w porządku natychmiastowym, natomiast przedsiębiorstwa, których zajmuje limit 20 tysięcy złotych obrotu, mogą dostać kasę finansową w toku 2 miesięcy po przejściu tego kredytu. Ten jedyny cel w 2016 roku dotyczy także przedsiębiorców, którzy oferują bilety na przejazdy pasażerskie z łatwością spłacenia ich w przyszły sposób niż gotówką oraz przedsiębiorców, którzy szacowali się na podstawie faktur za wykonane usługi na sytuację osób fizycznych, przy czym rocznie nie wystawili wysoce niż 50 faktur dla maksymalnie 20 usługobiorców.

Niezależnie od wielkości obrotów ustawodawca stworzył także katalog produktów, których sprzedaż koniecznie musi być dokumentowane paragonem z kasy. Do wspomnianych produktów należy: sprzedaż gazu płynnego, strony do silników i samych silników, przyczep i naczep, aparatu fotograficznego, wyrobów z metali szlachetnych, perfum, napojów alkoholowych oraz wyrobów tytoniowych.