Dyrektywa ue 305

Dyrektywa ATEX w polskim systemie prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Ogranicza się do produktów przeznaczonych do akcji w okolicach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe wyroby muszą spełniać ostre wymagania stosujące się nie wyłącznie do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W istotę przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a dodatkowo połączone spośród ostatnim wszelkie procedury oceny w głównej mierze związane są z stopnia zagrożenia środowiska, w którym specjalne urządzenie będzie grało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania jakie musi pełnić dany produkt, żeby mógł stanowić kojarzony w okolicach zagrożonych wybuchem. Ale o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie jest bardzo duże prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na jakości. Jest ich dwie. W wczesnej części dostają się urządzenia, które bierze się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga część zabiera się do urządzeń, które używa się w dziwnych miejscach, a jakie potrafią stanowić zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania ogólne dla całych urządzeń wykonywających w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Jednak bardziej szczegółowe wymagania ważna z możliwością zlokalizować w normach zharmonizowanych.

Należy pamiętać, że urządzenia dopuszczone do służbie w powierzchniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien stanowić znaczny, widoczny, mocny i łatwy.

Jednostka notyfikująca bada cały system ochrony lub samo zaopatrzenia w obowiązku zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i oczekiwaniami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że z dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.