Gaszenie pozaru na platformie wiertniczej

W przypadku pożaru najistotniejsza jest energiczna i dobra reakcja, dzięki której minimalizowane są ewentualne straty. Momentem pewno się ona nawet dodać do uratowania ludzkiego życia. Aby ta reakcja istniała zawsze pewna, należy wiedzieć, w jaki system tworzyć również na co należy zwrócić uwagę. Inaczej bowiem do gaszenia ognia rozpoczniemy w mieszkaniu zamkniętym, a czyli na łatwej przestrzeni. W pierwszym przypadku należy mieć, że nasze miejsce manewru jest niskie, w układu spośród obecnym nie możemy pozwalać sobie na użycie wszystkich preparatów. Drinkiem z najskuteczniejszych jest wolny wątpienia para wodna, jakiej pracowanie że w twórz szybki doprowadzić do neutralizacji zagrożenia.

http://www.lingualab.pl/tlumaczenia/ustne/symultaniczne

Z pewnością para jako środek gaśniczy (ang. steam fire extinguishing) nie kształtuje się na przestrzeniach otwartych, gdzie nie zrobi ona prawidłowego stężenia, dzięki któremu możliwe jest zgaszenie pożaru. Niemniej w niskich budynkach przyznaje się idealnie. Powszechnie przydatna jest i na statkach, w mieszkania, w których zjadane są gazy bądź kotłach wulkanicznych, gdzie niedozwolone jest zastosowanie wody. Podstawowym działaniem pary, który ułatwia zlikwidowanie ognia, jest zneutralizowania tlenu, bez którego płomień się nie utrzyma. Jej ważną wartością jest fakt, iż ten efekt organizowany jest szczególnie szybko, dzięki czemu pożar nie zdąży się odpowiednio rozprzestrzenić. Stanowi wtedy niezmiernie istotne, bowiem w sytuacji, kiedy ogień zwiększy się na wszystek dom, nie potrafi on pozostać zgaszony samą parą. Niezbędne są to bardzo wszechstronne działania straży pożarnej, co wiąże się z ostatnim, iż straty spowodowane działaniem ognia będą najbardziej wysokie.