Pyly ocena ryzyka zawodowego

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe stanowią najpoważniejsze niebezpieczeństwo dla zdrowia grających w takim środowisku osób.

Ze powodu na nacisk na stan zdrowia pyły liczymy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zajęciem w gronu emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest pozytywne zapobieganie przez stosowanie prywatnej i społecznej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze suche i mokre. Powszechnie wykorzystywane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z warstwą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to jakiś z najprostszych odpylaczy o małych kosztach budowy. Chorobą tego wyjścia jest słaba skuteczność odpylania, a przeważnie są łączone w połączeniu z kolejnymi odpylaczami. Znacznie bogatą efektywnością działania cechują się odpylacze filtracyjne. Używane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są jedną z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w celu zneutralizowania wydzielanego pyłu. Efektem ubocznym są ścieki występujące na efekt przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, jedyne rozwiązania muszą istnieć użyte dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą umieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje z gałęzi przemysłu i z pewnego zagrożenia.