Zagrozenie wybuchem na stacji paliw

Do wybuchu może dotrzeć właśnie w sferze wybuchowej tj., zawierającej gazy, pary lub pyły. I taka mieszka z reguły w sklepach chemicznych, zbiornikach, rafineriach, elektrowniach, lakierniach, zakładach chemicznych, cementowniach oraz wielu nowych, gdzie otrzymują się produkty pylące lub sproszkowane.

Bo w konkretnych krajach Unii Europejskiej przez wiele lat przepisy dotyczące bezpieczeństwa znacznie dzieliły się od siebie także tworzyły dużą ścianę w zamianie towarów, wprowadzono je ujednolicić, przychodząc na urządzeniach postępujących w zagrożonych strefach tzw. oznaczenia ATEX.

Co więc są oznaczenia ATEX? Pod tą nazwą zawierają się szczegółowe wymagania, określone w kroku prawnym Unii Europejskiej, które musi spełniać wszystek produkt, przeznaczony do stosowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem. Wymagania, które nie są objęte tymi częściami, potrafią być regulowane wewnętrznie w niektórych krajach członkowskich Unii, nie potrafią one zawsze być różne z racjami unijnymi też nie mogą zaostrzać wymagań. Wszystkie urządzenie przeznaczone do praktyki w środowiskach zagrożonych wybuchem, musi być oznakowanie dobre ze przepisem wprowadzonym dyrektywą. Oznaczenia te zawierają szereg symboli, określających różne parametry niezbędne dla tych narzędzi. A właśnie: Producent poprzez danie na produkcie oznaczenia CE deklaruje, iż produkt ten robi pewne wymagania dyrektywy. Przestrzenie, w których występuje zagrożenie wybuchem zostały rozłożone na powierzchnie zagrożenia. Oznaczenie strefy zagrożenia informuje również o sposobu zagrożenia, kiedy także jego wysokości: - strefa gazów, cieczy zaś ich oparów została oznaczona literą G - strefa palnych pyłów - literą D. Następnie urządzenia przeciwwybuchowe podzielono na dwie grupy: - rodzina Także to narzędzia dane do akcji w kopalniach, - grupa II to dania oddane do akcji na powierzchni w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem gazów, cieczy lub pyłów. Kolejna klasyfikacja określa stopień szczelności obudowy narzędzia i odporności na trafienia. Na kraj jest właściwa grupa temperaturowa, czyli maksymalna temperatura powierzchni na jakiej może pracować urządzenie. Które są korzyści wypływające ze stosowania oznaczenia ATEX: - zapewnienie bezpieczeństwa w biznesach przemysłowych, - ograniczenie strat ekonomicznych wychodzących z ewentualnych zagrożeń czy awarii, - ograniczenie przestojów w produkcji, - zapewnienie wymaganej jakości urządzeń.